Aktualności

 
O Szkole


 

Dzwonki w szkole


1.
7:45 - 8:30

2. 8:40 -9:25

3. 9:35 - 10:20
przerwa śniadaniowa klas I-III

4. 10:30 - 11:15
przerwa obiadowa (15min)

5. 11:30 - 12:15
przerwa obiadowa (15min)

6. 12:30 - 13:15

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

 

 Kolejne zebrania z rodzicami:

12 XII - informacje o ocenach przewidywanych

11 I - informacje o wynikach klasyfikacji

22 III - dzień otwarty

15 V - informacje o przewidywanych ocenach rocznych


 

Zobacz prezentację - XX - lecie szkoły w Dąbkach

 


Pragniemy poinformować, iż w naszej Szkole realizowany jest projekt pt.:

 „Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo”

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.2.– Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest od  września 2017r. do czerwca 2019 r.

  Celem głównym projektu jest: nabycie przez 256 uczniów z terenu Gminy Darłowo kompetencji kluczowych, objęcie wsparciem 12 uczniów niepełnosprawnych oraz doposażenie 13 pracowni do prowadzenia zajęć, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli.

 Projekt zakłada realizację 1611 h dodatkowych zajęć w naszej szkole obejmujących następujące zakresy:

 ·         Dla uczniów Szkoły Podstawowej:

-koło zainteresowań z języka angielskiego

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

-gimnastyka korekcyjna

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

-rewalidacja

-terapia sensoryczna

-koło zainteresowań przyrodniczo-geograficznych

-koło zainteresowań fizyczno-chemicznych

-koło zainteresowań z informatyki

 

·         Dla uczniów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej

-koło zainteresowań z języka angielskiego

-warsztaty grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

-indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym

-rewalidacja

-koło zainteresowań z matematyki

-koło zainteresowań z fizyki i chemii

  

Nauczyciel ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi podniesie swoje kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych z „Doradztwa edukacyjnego”.

 Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

 Całkowita wartość projektu: 1 015 888,80 zł

Kwota dofinansowania: 914 297,89 zł


Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018
>>>zobacz<<<


Kursy autobusów 2017/2018

Przyjazdy do szkoły:

 • Z kierunku Domasławice - Darłowo - Żukowo Morskie - Bobolin

  Domasławice 7.10
  Darłowo 7.20
  Żukowo Morskie 7.25
  Bobolin 7.30
   
 • Z kierunku Bielkowo - Bukowo Morskie

kurs dla klas IV - VII i gimnazjum
Bielkowo 7.15
Gleźnowo 7.20
Bukowo Morskie 7.25
 

kurs dla klas 0-III
Bielkowo 8.15
Bukowo Morskie 8.20
 

Odjazdy ze szkoły:

Poniedziałek:

12.30 - Bobolin, Darłowo, Domasławice
13.20
- Bukowo Morskie - Gleźnowo - Bielkowo
14.15 - Bobolin - Darłowo - Domasławice
15.05 - Bukowo Morskie - Gleźnowo - Bielkowo - Dąbki - Darłowo - Domasławice

Wtorek:

13.20 - Bobolin - Darłowo - Domasławice
14.15 - Bukowo Morskie - Gleźnowo - Bielkowo
15.05 - Bukowo Morskie - Gleźnowo - Bielkowo - Dąbki - Darłowo - Domasławice

Środa:

13.20 - Bukowo Morskie - Gleźnowo - Bielkowo
14.15 - Bobolin - Darłowo - Domasławice
15.05 - Bukowo Morskie - Gleźnowo - Bielkowo - Dąbki - Darłowo - Domasławice

Czwartek:

13.20 - Bobolin - Darłowo - Domasławice
14.15 - Bukowo Morskie - Gleźnowo - Bielkowo
15.05 - Bukowo Morskie - Gleźnowo - Bielkowo - Dąbki - Darłowo - Domasławice

Piątek:

13.20 - Bukowo Morskie - Gleźnowo - Bielkowo
14.15 - Bobolin - Darłowo - Domasławice
15.05 - Bukowo Morskie - Gleźnowo - Bielkowo - Dąbki - Darłowo - Domasławice

 Informacje

 

Pliki do pobrania, różności

 

Organizacje
Koła zainteresowań

 

Archiwum kroniki

 

Przyjaciele i sponsorzy


www.bbs-bank.pl


www.blekitnafala.pl


www.ps.org.pl